SITE MAP General information Working With An Interpreter Becoming an Interpreter Interpreter Community
Contact Us
About Us
About MGH
Directions to MGH
Direkcije do MGH bolnice
   
 

DIREKCIJE AUTOMOBILOM

Sa zapada
Sa autoputa (Mass Turnpike) izadjite na Cambridge-Allston izlaz.
Posle naplatne rampe ostanite u desnoj traci.
Na prvom semaforu skrenite u desno na Storrow Drive.
Nakon otprilike 3,5 milje izadjite na Government Center izlaz.
Pratite putokaze za centar grada (Downtown) i Government Center (Cambridge ulicu).
Na prvom semaforu skrenite u levo na North Grove ulicu.
Parking garaže su sa leve i desne strane.

Sa severa
Sa I -93 ili I -1 izadjite na Storrow Drive izlaz i ostanite u levoj traci.
Sa Storrow drive puta izadjite na Govrenment center izlaz.
Pratite putokaze za centar grada (Downtown) i Government Center.
Na prvom semaforu skrenite u levo na North Grove ulicu.
Parking garaže su sa leve i desne strane.

Sa juga
Sa Southeast Expressway (I-93) izadjite na Storrow Drive izlaz.
Sa Storrow Drive puta izadjite na Government Center izlaz.
Pratite putokaze za centar grada (Downtown) i Government Centar (Cambridge ulicu).
Na prvom semaforu skrenite u levo na North Grove ulicu.
Parking garaže su sa leve i desne strane.

Metro (Subway)

Crvenom linijom do Charles Street/MGH stanice.
Pratite putokaze za MGH bolnicu.
Idite Cambridge ulicom jedan blok .
Skrenite u levo na North Grove ulicu.
Upozorenje: stanica Charles Street /MGH NIJE prilagodjena hendikepiranim licima.

Voz/Vlak (Amtrak i lokalni vozovi/vlakovi)

Sa južne železnicke stanice (South Station) crvenom linijom metroa (za Alewife) do Charles Street /MGH stanice .

Sa severne železnicke stanice (North Station) zelenom linijom metroa do Park Street stanice gde treba da presednete na crvenu liniju metroa (za Alewife) do Charles Street /MGH stanice.

Pratite putokaze za MGH.
Idite Cambridge ulicom jedan blok.
Skrenite u levo na North Grove ulicu na cijem je kraju glavni ulaz MGH bolnice.

  <top>